Hos os er sikkerhed og miljø mere end snak

Hos BKH Maskiner mener vi det, når vi siger, at vi gør noget for sikkerheden og miljøet. Eksempelvis har vi:

  1. En Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), som skal sikre at vores arbejdsgange er forsvarlige, og at vi har koordineret vores sikkerhedsforanstaltninger. Planen skal også sørge for, at alle medarbejdere overholder arbejdsmiljølovgivningen.
  2. En sundhedsordning der omfatter alle vores medarbejdere. Sundhedsordningen sikrer psykisk krisehjælp, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og privat hospital, hvis det bliver nødvendigt.
  3. Nyt materiel hvor en stor del af maskinerne har partikelfiltre og benytter miljøvenlig hydraulikolie, der nedbrydes biologisk i naturen, hvis uheldet er ude, og der opstår spild.

Eksemplerne er udtryk for, at BKH Maskiner konstant arbejder på at nå vores mål: Nul arbejdsulykker, nul manuelle tunge løft og så lidt som muligt, når det gælder sygefravær, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og farlige stoffer. For hos BKH Maskiner vil vi mere end at overholde arbejdsmiljølovgivningen.

Maskinudlejning, slamsugning med døgnvagt og kørsel
med alt fra grus til farligt gods. Vi sender rette mand og maskine.