Løbende fornyelse skaber fremtiden

Antallet af runde jubilæer hos BKH Makiner vidner om, at vi har erfarne medarbejdere både på kontoret og i marken. Det største aktiv er vores medarbejdere og vi er glade, når de bliver længe hos os. Løbende bliver de mødt med kontrollerede og planlagte forandringer, der skaber fornyelse. Vores medarbejderes evne til at håndtere dette, skaber fremtiden og sikrer, at vi også kan møde vores kunders behov i morgen.

Gennem erfaring og uddannelse udbygger BKH Maskiner konstant medarbejdernes ekspertise og engagement i at finde den bedste løsning. Det giver glade medarbejdere og kunder. 


Maskinudlejning, slamsugning med døgnvagt og kørsel
med alt fra grus til farligt gods. Vi sender rette mand og maskine.